Oznaczenia stali wg PN-EN 10027-1

Comments: No Comments
This page has hierarchy - Parent page: Poradnik stalowy

 

1. Oznaczenia stali wg PN-EN 10027-1.

Klasyfikację oznaczeń stali można podzielić na dwie grupy, wg poniższej tabeli (tab.1.)

Tab.1. Klasyfikacja znaków stali.

Klasyfikacja znaków stali:

Znaki wskazujące na zastosowanie oraz mechaniczne lub fizyczne własności stali

Znaki wskazujące na skład chemiczny stali

 

 

2. Oznakowanie stali wg własności mechanicznych i zastosowania.

Oznakowanie to składa się z ciągu liter i cyfr, przy czym pierwszym symbolem jest litera wskazująca na przeznaczenie, a drugim cyfra wskazująca na wytrzymałość stali, wg poniższego schematu (tab. 2).

Tab. 2. Ważniejsze znaki wskazujące na zastosowanie oraz mechaniczne własności stali.

Oznaczenie literowe

Oznaczenie cyfrowe

S – stale konstrukcyjne P – pracujące pod ciśnieniem L – na rury przewodowe E – stale maszynowe Liczba równa min. granicy plastyczności [N/mm2] dla najmniejszej grubości wyrobu
B – stale do zbrojenia betonu Charakterystyczna granica plastyczności [N/mm2]
Y – stale do betonu sprężonego Minimalna wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2]
R – stal na szyny lub w postaci szyn Minimalna wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2]
H – wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali o podwyższonej wytrzymałości do kształtowania na zimno Minimalna granica plastyczności [N/mm2]
T – na rury Minimalna wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2]
D – wyroby ze stali miękkich do kształtowania na zimno (poza tymi ze znakiem H)
M – stale elektrotechniczne

 

 

Tab. 3. Oznaczenia stali konstrukcyjnych.

Symbole główne

Symbole dodatkowe

Litery

Własności mechaniczne

Dla stali grupy 1

Dla stali grupy 2

Dla wyrobów

G -staliwo

S – stal

Minimalna granica plastyczności Re [MPa] dla  najmniejszego zakresu wymiarów produkowanych elementów Udarność/praca łamania [J] Temp. próby [oC] C – do formowania na zimno

D – do walcowania na gorąco

E – do emaliowania

F- do kucia

L – do stosowania w niskich temperaturach

T – na rury W odpornych na korozje atmosferyczną

Wg załączników do normy
27[J] 40[J] 60[J]
JR KR LR 20
J0 K0 L0 0
J2 K2 L2 -20
J3 K3 L3 -30
J4 K4 L4 -40
J5 K5 L5 -50
J6 K6 L6 -60
M – walcowanych termomechanicznie

N – normalizowanych lub walcowanych normalizująco

Q – ulepszanych cieplnie

G – inne cechy

 

Do grupy 1 należą stale oznaczane według zastosowania i własności mechanicznych. Przykłady oznaczeń stali:
S185 – stal konstrukcyjna o Re=185 [MN/m2] (N/mm2);
S 355JR – stal konstrukcyjna o Re=355 [MN/m2] (N/mm2), o udarności w temp. +20C w wysokości min. 27 [J].
S 355N – stal konstrukcyjna o Re=355 [MN/m2] (N/mm2), normalizowana.

 

Tab. 4. Oznaczenia stali do pracy pod ciśnieniem.

Symbole główne

Symbole dodatkowe

Litery

Własności mechaniczne

Dla stali grupy 1

Dla stali grupy 2

Dla wyrobów

G- staliwo
P – stal do pracy podciśnieniem
Minimalna granica plastyczności
Re [MPa] dla najmniejszego zakresu wymiarów produkowanych elementów
M-walcowanych termomechanicznie

N- normalizowanych lub walcowanych normalizująco;

T – na rury;

B- na butle gazowe;

S- na proste zbiorniki ciśnieniowe;

Q – ulepszanych cieplnie

G – inne cechy;

H –wysoka temperatura;

L – niska temperatura;

R – temperatura pokojowa

X – wysoka i niska temperatura

Wg załączników do normy

Przykładowe oznaczenia: P265B; P265GH; P355M; P355 Q.

 

Tab. 5. Oznaczenia stali dla rur do pracy pod ciśnieniem.

Symbole główne

Symbole dodatkowe

Litery

Własności mechaniczne

Dla stali grupy 1

Dla stali grupy 2

Dla wyrobów

L – stalna rury przewodowe Minimalnagranica plastyczności
Re [MPa] dla najmniejszego zakresu wymiarów produkowanych elementów
M-walcowanych termomechanicznieN- normalizowanych lub walcowanych normalizująco;G inne cechy (uzupełnione 2 cyframi)M, N, Q – stale drobnozianiste Klasawymagań Wgzałączników do normy

Przykładowe oznaczenia: L360M, L265 Q

 

Do grupy drugiej należą stale, oznaczane według składu chemicznego.

Oznaczenia stali wg składu chemicznego:

1. Stale niestopowe (bez stali automatowej) o średniej zawartości manganu Mn<1% (podgrupa 2.1).
C50 – cyfra oznacza średnią zawartość węgla [%] x100 (w tym przypadku zaw. węgla = 0.5%).

2. Stale o średniej zawartości manganu 1% i stale stopowe, bez szybkotnących o zawartości każdego pierwiastka stopowego <5% (podgrupa 2.2).
Ccc sssssssssss nn-nn-nn-nn-nn
Gdzie:
ccc – liczba = 100 x średnia zawartość węgla [%];
ssss – symbole pierwiastków chemicznych – składników stopowych stali uporządkowane wg malejącej zawartości , a gdy dwa mają taką samą zawartość – to wg kolejności alfabetycznej;
nn – liczby odpowiadające zawartości poszczególnych pierwiastków stopowych (średnio) x współczynniki z tab. 8. (zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej) oddzielone od siebie kreską poziomą.
Przykładem może być stal, dawniej oznaczana jako 09G2Cu o zawartości:
Cmax = 0.12%; Mn1.2-1.8%; Cu<1%.
Według nowej normy oznaczenie tej stali to:
9MnCu6-10

3. Stale stopowe (bez stali szybkotnących) zawierające co najmniej 1 pierwiastek stopowy w ilości 5% (podgrupa 2.3):
X Ccc ssssssss nn-nn-nn-nn-nn
Gdzie:
X – symbol grupy stali
ccc – liczba = 100xśrednia zawartość węgla [%];
ssss – symbole pierwiastków chemicznych – składników stopowych stali uporządkowane wg malejącej zawartości, a gdy dwa mają taką samą zawartość – to wg kolejności alfabetycznej;
nn – liczby odpowiadające zawartości poszczególnych pierwiastków stopowych (średnio)x współczynniki z tab. 8.(zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej).
Przykładem może być stal X7Ni36 o zawartości węgla średnio 0.07% (max. 0.1%) i niklu średnio 9% (dawniej oznaczana jako X7Ni9).

4. Stale szybkotnące (podgrupa 2.4.) – oznaczenie rozpoczyna się od liter HS

 

Tab. 6. Tabela współczynników do oznaczania stali.

Pierwiastek Współczynnik
Cr, Co, Mn, Ni, Si, 4
Al.,Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V,Zr 10
Ce, N, P, S, 100
B 1000

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

HTML tags are not allowed.

Welcome , today is czwartek, 21 sierpnia 2014